1 /
0 ✔ / ✖ 0
 
მასალა: 100 ყველაზე ხშირად გამოყენებადი სიტყვა ინგლისურ ენაში.